COTONLAND aneb ze světa plemene Coton de Tuléar COTONLAND aneb ze světa plemene Coton de Tuléar

COTONLAND

aneb ze světa plemene Coton de Tuléar

AKCE PRO COTONKY NABÍDKA ŠTĚŇAT VÝSLEDKY VÝSTAV AGILITY & DOGDANCING & ... FOTOGALERIE KONTAKT

COTONÍ SKUPINA NA FB

SPONZOŘI COTONKŮ

JAK NA KRYTÍ

Ilustrační obrázek
Pár Jaborano a Iabojejika Přátelé Jetynky (Ilustrační obrázek)

Aby vaše chovná fena měla štěňata s průkazem původu, je potřeba jí najít vhodného partnera ke krytí, který je rovněž chovný. Protože jistě chcete odchovat co nejlepší štěňata - krásná a zdravá - není vybírání toho nejvhodnějšího psa právě jednoduché. Zejména u cotonků, kde se spousta vad může skrýt za krásnou nadýchanou srst a nelze tedy vybírat pouze stylem "ten vypadá krásně, proto ho chceme pro naši fenečku".

Rozhodně také není dobré hledět jen na získané tituly - ne vždy je superšampion právě pro vaši fenu ideálním partnerem. Jelikož ani v psím světě nikdo není dokonalý, a každý pes/fena má nějakou tu slabinku, je nutné hledat psa, který vyváží nedostatky vaší fenky, a nekrýt psem, který má třeba jen jedinou chybičku, bohužel však shodnou s vaší fenou. A takových kritérií pro výběr psa je celá řada - rozhodně neuděláte špatně, pokud při výběru zvážíte i předky, sourozence a případné potomky psa. Zkušený chovatel si zřejmě poradí sám, ostatní pravděpodobně využijí konzultace s poradcem chovu Klubu Coton de Tuléar (členi klubu mají tyto konzultace zdarma).

V Klubu Coton de Tuléar funguje tzv. volný chov, kdy si psa ke krytí své feny může chovatel vybrat sám a pouze pokud ze závažných důvodů není pes pro fenu vhodným partnerem, zabrání poradce chovu jeho použití. Zároveň je ale možné požádat poradce chovu o návrh vhodných psů pro Vaši fenku.

Pokud jste se tedy pro nějakého pejska rozhodli (a jeho majitel s tím souhlasí), musíte písemě poradce chovu požádat o vydání krycího listu. Toto všechno by mělo proběhnout dříve, než u feny přijde hárání, během kterého má dojít k jejímu nakrytí. Nenechávejte žádost o krycí list na poslední chvíli, nemuselo by se vám to vyplatit. I poradce chovu může být na dovolené nebo nemocen a vy byste se do termínu krytí nemuseli krycího listu dočkat.

V Žádosti o krycí list by nemělo chybět jméno vybraného psa / psů (případně žádost o jejich navržení od poradce chovu), jméno feny a číslo jejího zápisu, poslední vrh feny, jméno a příjmení a celou adresu (včetně PSČ) majitele feny a datum žádosti o krycí list. Současně se žádostí o krycí list musí majitel chovné feny zaplatit poplatek za vystavení krycího listu na adresu poradce chovu anebo na klubový účet.

Poradce chovu Coton de Tuléar má povinnost vystavit krycí list do 3 týdnů od obdržení žádosti. Za příplatek existuje i tzv. "expresní krycí list", doba jeho vystavení však závisí na časových možnostech poradce chovu.

Ihned po aktu krytí by měli majitelé psa a feny spolu krycí list vyplnit a to i v případě, že si nejsou jisti tím, zda krytí skutečně proběhlo. (Např. došlo ke spojení, ale pes se s fenou "nesvázal" a po chvilce z ní opět "vypadl".) Zabrání se tím situaci, kdy se pak dva chovatelé dohadují o tom, kdo je vlastně otcem štěňat, protože zatímco páníček psa si je jistý, že se vše povedlo, páníček feny raději vyrazí za dalším potencionálním otcem...

Krycí list je jednoduše řečeno potvrzení o tom, že pes A nakryl uvedeného dne fenu B. Pro majitele psa, ke kterému s fenou a krycím listem přijedete, je to potvrzení, že poradce chovu toto spojení schválil. Zároveň se jedná o povinnou přílohu k přihlášce vrhu, na základě které se žádá plemenná kniha o vydání průkazů původu.

Pokud nastane situace, kdy nedojde z nějakého důvodu k úspěšnému nakrytí, je zde také možnost umělé inseminace, která se řídí dalšími předpisy. Jenom pozor - inseminaci může provádět pouze odborně způsobilá osoba a to pouze v případě, kdy v minulosti došlo k přirozenému krytí u každého z páru. V takovém případě musí být na krycím listu uvedeno razítko a podpis osoby, která inseminaci prováděla!

Další papírování nastane, pokud se rozhodnete sepsat s majitelem psa písemnou smlouvu o podmínkách krytí. Určitě by v ní neměly chybět iniciály psa, feny a majitelů a dohodnutá úhrada za krytí, v případě, že si majitel psa za krytí chce vzít štěně, pak také podmínky výběru a odběru štěněte. Další ujednání záleží na vás (např. postup při nezabřeznutí feny pro případ, že jste zaplatili zálohu, apod.). Obvykle se toto všechno řeší ústní dohodou, avšak ne vždy kryjete u člověka, se kterým se znáte a vzájemně si plně důvěřujete, proto je dobré i na takové věci myslet.

Pro jistotu ještě dodejme, že pro majitele chovných psů platí, že pes smí během jednoho kalendářního dne nakrýt pouze jednu fenu! Nezapomeňte si vést Knihu krytí, kterou v případě potřeby předložíte poradci chovu ke kontrole. Majitelé fen by neměli zapomínat, že krýt fenku může během jedné její říje pouze jeden pes. V okamžik, kdy dojde třeba i pouze k částečnému spojení a majitel fenečky pochybuje o úspěšnosti nakrytí, nelze již volit jiného psa z krycího listu. Je zde však možnost tzv. překrytí - tj. po 1 až 3 dnech provést opakované krytí stejným psem.


Jak na krycí list

Chovatel od poradce chovu obdrží 2 vyhotovení krycího listu. Do 7 dnů od nakrytí musí zaslat zpět 1. část krycího listu nazvanou "po krytí". Po narození štěňat se opět do 7 dnů odesílá poradci chovu 2. část "po vrhu", ve které je navíc vyplněn datum vrhu a počet narozených štěňat (psů / fen). V případě, že fena nezabřezla, musí chovatel 2. část krycího listu vrátit poradci chovu do 75 dní od krytí.

Krycí list musí obsahovat jisté náležitosti: jméno psa (psů) navržených ke krytí a čísla jeho (jejich) zápisu, jméno feny a číslo zápisu, jméno a adresu majitele psa i feny, podpis obou majitelů, místo a datum krytí. Pokud se vše podařilo, a štěňátka se narodila, vyplňuje se do části "po vrhu" datum vrhu a počet narozených štěňat (zvlášť psů a fen).

Krycí list musí být vyplněn v okamžik, kdy došlo k aktu krytí a musí být podepsán i majitelem psa.

Platnost krycího listu je omezena do konce kalendářního roku, ve kterém byl vydán. Na konci roku (v prosinci) se krycí listy vydávají s platností do konce následujícího kalendářního roku.


Podklady pro tento článek byly čerpány ze serveru www.mazlicci.cz a ze zápisního řádu Klubu Coton de Tuléar.

© Cotonland | Rady, tipy, informace | 01.05.2011

© 2008 - 2018 Cotonland | info@cotonland.cz