COTONLAND aneb ze světa plemene Coton de Tuléar COTONLAND aneb ze světa plemene Coton de Tuléar

COTONLAND

aneb ze světa plemene Coton de Tuléar

AKCE PRO COTONKY NABÍDKA ŠTĚŇAT VÝSLEDKY VÝSTAV AGILITY & DOGDANCING & ... FOTOGALERIE KONTAKT

COTONÍ SKUPINA NA FB

SPONZOŘI COTONKŮ

DNA TESTY PRO PLEMENO COTON DE TULÉAR

Ilustrační obrázek
Štěňátka z CHS Laetitia Bohemica (Ilustrační obrázek)

Přestože plemeno Coton de Tuléar je považováno za jedno ze zdravějších plemen, ani jemu se nevyhýbají nemoci. Díky moderním technologiím a neustále probíhajícím výzkumům je možné na některé z dědičných onemocnění provádět DNA testy a zabránit tak narození nemocných jedinců.

Důležitý je velmi rozumný přístup k výsledkům. Pokud se jedná o autosomálně recesivní dědičnost, což je většina z obvykle testovaných onemocnění, není nutné jedince s N/P, který je jinak zcela zdravý, vyřazovat z chovu. Je mu však jako partnera třeba vybrat jedince s výsledkem N/N.

V zahraničí je aktuálně běžné provádět 6 DNA testů uvedených níže. Zahraniční zájemci o štěňata tyto testy velmi často požadují, a to buď u rodičů, anebo přímo u poptávaných štěňat.

Základní pojmy

DNA test - test prováděný z krve nebo slin vyšetřovaného jedince. U kojených štěňat se doporučuje provádět test z krve, protože sliny mohou být díky mateřskému mléku ovlivněny DNA matky.


Autosomálně recesivní dědičnost - aby se narodil nemocný jedinec, musí mu jak otec, tak matka předat alespoň jednu kopii genu s mutací

  • Výsledek N/N resp. Clear - zcela zdravý jedinec, svým potomkům nemůže předat kopii genu s mutací
  • Výsledek N/P resp. Carrier resp. přenašeč - zcela zdravý jedinec, svým potomkům ale v 50 % případů předává kopii genu s mutací
  • Výsledek P/P resp. Affected - nemocný jedinec, který svým potomkům ve 100 % případů předá kopii genu s mutací. Nemoc se však u něho nemusí nikdy projevit (záleží na typu nemoci).

Autosomálně dominantní dědičnost - aby se narodil nemocný jedinec, stačí, aby mu jeden z rodičů předal kopii genu s mutací

  • Výsledek N/N resp. Clear - zcela zdravý jedinec, svým potomkům nemůže předat kopii genu s mutací
  • Výsledek N/P resp. Carrier resp. přenašeč - nemocný jedinec, 50 % jeho potomků bude nemocných. Nemoc se však u něho nemusí nikdy projevit (záleží na typu nemoci)
  • Výsledek P/P resp. Affected - nemocný jedinec, 100 % jeho potomků bude nemocných. Nemoc se však u něho nemusí nikdy projevit (záleží na typu nemoci).

Nejčastěji prováděné DNA testy u plemene Coton de Tuléar

BNAt - Banderova neonatální ataxie u plemene Coton de Tuléar

Ataxie je neurologický symptom, který spočívá v poruše koordinaci pohybu. V případě neonatální ataxie je špatná koordinace pohybu zaznamenána již velmi časně po narození. U všech postižených štěňat jsou popisovány podobné příznaky. Štěňata správně sají a adekvátně rostou. Ovšem ve chvíli, kdy by měla začít s aktivním pohybem, přicházejí první problémy. Postižená štěňata nejsou schopna vstát a chodit. Přes všechno své úsilí jen nekoordinovaně pohybují končetinami, tyto pohyby se často přirovnávají k pohybům při plavání. Při pokusech o pohyb se štěňata posouvají plazením dopředu a při snaze vstát okamžitě padají do strany. Často po pádu na bok pokračují v „plavacím" pohybu končetinami. Dalším příznakem je třes a houpání hlavy, které jsou nejdramatičtější ve chvíli, kdy se štěně snaží držet hlavu stabilní, například snaží-li se jíst nebo čichat k objektu. Tento třes je označován jako intenční třes. Dále je u štěňat často pozorován třes či trhavé pohyby očí. Štěňátka s BNAt musí být utracena.

BNAt je autosomálně recesivní - je třeba se proto vyhnout spojení 2 jedinců s výsledkem N/P. V České Republice je potvrzeno několik případů narození štěňat s BNAt. Testovat je proto velmi důležité.


CMR2 - Multifokální retinopatie u plemena Coton de Tulear

Multifokální retinopatie (Canine Multifocal Retinopathy - CMR) je autozomálně recesivní dědičná choroba způsobující poškození epitelu sítnice a vedoucí k poškození centrálního vidění. Mutace v tomto genu způsobuje atrofii pigmentového epitelu sítnice a vede k vážnému poškození centrálního vidění. Onemocnění CMR se většinou rozvíjí velmi brzy, ještě před čtvrtým měsícem života štěněte. Projevuje se podsítnicovou akumulací materiálu, způsobující šedivorůžově zbarvené léze. Tyto léze, podobné puchýřkům, mají různou velikost a tvar a jsou dobře patrné na obou očích postižených jedinců. Některé puchýřky na sítnici se mohou ztrácet bez trvalých následků, jiné vytváří neodstranitelné jizvičky. I přes trvalé poškozování sítnice postižených jedinců dochází k úplné ztrátě zraku obvykle až ve vyšším věku.

CMR2 je autosomálně recesivní - je třeba se proto vyhnout spojení 2 jedinců s výsledkem N/P. V České Republice je potvrzen výskyt jedinců s výsledkem N/P. Testovat je proto velmi důležité.


PH I - Primární hyperoxalurie typ I

Pro onemocnění PH je charakteristické shromažďování oxalátu a následné vysrážení krystalů oxalátu vápenatého, zejména v ledvinách, což vede k progresivnímu selhání ledvin. Pokud je kapacita ledvin k ukládání oxalátu vyčerpána, dochází k shromažďování i v jiných tkáních např. kostech, kloubech, chrupavkách, sítnici a svalech. Finská studie oznámila PH jako příčinu neonatálního úmrtí štěňat plemene Coton de Tulear a doporučila genetické testování chovných jedinců před krytím, aby bylo možné zabránit případnému narození štěňat postižených PH I (nemoc se obvykle projevuje ve věku 3 - 4 týdnů).

PH I je autosomálně recesivní - je třeba se proto vyhnout spojení 2 jedinců s výsledkem N/P.


VWD typ I - von Willebrandova nemoc

VWD typ I je nejčastější a nejméně vážná forma vWD u savců. Je děděna autosomálně recesivně. Nemoc je charakteristická nižší koncentrací vWF (plazmatický von Willebrand factor, který hraje roli ve srážení krve) v plazmě, struktura proteinu bývá nenarušená. U postižených jedinců dochází k závažným krvácivým stavům.

VWD typ I je autosomálně recesivní - je třeba se proto vyhnout spojení 2 jedinců s výsledkem N/P.


MH - Maligní hypertermie

Psi s maligní hypertermie jsou zdraví, nevykazují klinické příznaky, dokud nejsou vystaveni spouštěčům. V případě celkové anestezie se objevují hyperkapnie, tachykardie a hypertermie. Pokud není anestezie přerušena, příznaky mohou postupovat k arytmii, rabdomyolýze, selhání ledvin a smrti. Vyvolávajícími látkami jsou běžně používaná volatilní neboli prchavá anestetika (např. halotan, isofluran, sevofluran) a nepolarizující svalová relaxancia jako je sukcinylcholin (Roberts et al. 2001, Brunson et al. 2004). Léčbu je nutné zahájit přerušením anestezie. Chlazením organismu a podání antidotik, látek snižujících svalové napětí, např. dantrolen. Pro psi postižené MH je možné zvolit alternativní anestetika, důležitá je i premedikace, protože stres může být faktorem přispívajícím k rozvoji klinických příznaků (Brunson et al. 2004).

Dědičnost MH je autozomálně dominantní. Pouze jediná kopie mutovaného genu je dostačující pro vznik klinických příznaků. Riziko přenosu na potomka u jedince s výsledkem N/P je 50 %.


DM - Degenerativní myelopatie

U postižených psů dochází k postupnému nebolestivému slábnutí pánevních končetin, problémům s koordinací a chůzí, následuje atrofie svalstva, ataxie, inkontinence a vše končí úplným ochrnutím zadních končetin. Příznaky provázející toto onemocnění jsou tak závažného charakteru, že po 3 - 5 letech od prvního projevu nemoci dochází k úmrtí. Zpravidla však pes bývá přibližně rok od objevení prvních symptomů utracen.

DM je autosomálně recesivní - je třeba se proto vyhnout spojení 2 jedinců s výsledkem N/P. Velmi vzácně se tato nemoc projevuje i u jedinců s výsledkem N/P.

Další prováděné testy

HUU - Hyperuricosuria

Jedná se o onemocnění, které může způsobit hyperurikémii (zvýšený výskyt kyseliny močové v organismu) a zvýšený výskyt močových kamenů v ledvinách a močovém měchýři. Jedná se o autosomálně recesivní onemocnění - je třeba se proto vyhnout spojení dvou jedinců s výsledkem N/P.

Jak testovat

V České Republice je většinu výše uvedených testů možné provést v raboratoři Genomia. Mnohem výhodněji však testy vycházejí v zahraničích laboratořích - např. laboratoř MyDogDNA ve Finsku za fixní poplatek (k 8. 10. 2017 ve výši 99 €) provede veškeré výše uvedené testy (vyjma testu DM, který tato laboratoř neprovádí) + desítky testů na další onemocnění a fyzické předpoklady. Laboratoř MyDogDNA přijímá i vzorky ze zahraničí.

Ukázky výsledků DNA testů v laboratoři MyDogDNA:

Pár slov na závěr

Jak již bylo uvedeno výše, v zahraničí je využití DNA testů v chovu Coton de Tuléar stále běžnější. Stejně tak zahraniční zájemci o štěňátka, která chtějí později využít v chovu, často poptávají tyto testy. Platí pravidlo, že pokud jsou oba rodiče N/N, pak i jejich potomek bude N/N.

Je třeba si uvědomit, že to, že mají rodiče všechny DNA testy s výsledkem N/N, nezamená, že štěňátko bude zdravé. Existuje mnoho dalších onemocnění, na které DNA testy zatím neexistují. Je to však metoda, jak se vyhnout zbytečným úmrtím štěňat či komplikacím v dospělosti u některých onemocnění, které se u plemene Coton de Tuléar vyskytují.

Pokud si štěňátko pořizujete pouze "na mazlíka", je u onemocněních s autosomálně recesivní dědičností dostatečný výsledek N/P neboli přenašeč. Takové štěňátko by danou nemocí nikdy onemocnit nemělo. S ohledem na to, že v ČR je většina štěňat prodávána "na mazlíka", není důvod jedince s výsledkem N/P z chovu vyřazovat. Při výběru partnera je pouze potřeba vybrat někoho s výsledkem u dané nemoci N/N.


Zdroje

© Cotonland | Rady, tipy, informace | 08.10.2017

© 2008 - 2019 Cotonland | info@cotonland.cz