COTONLAND aneb ze světa plemene Coton de Tuléar COTONLAND aneb ze světa plemene Coton de Tuléar

COTONLAND

aneb ze světa plemene Coton de Tuléar

AKCE PRO COTONKY NABÍDKA ŠTĚŇAT VÝSLEDKY VÝSTAV AGILITY & DOGDANCING & ... FOTOGALERIE KONTAKT

COTONÍ SKUPINA NA FB

SPONZOŘI COTONKŮ

STANDARD PLEMENE COTON DE TULÉAR

PŘEKLAD: Paní Michele Chauliac-Schneider

ZEMĚ PŮVODU: Madagaskar

PATRONÁT: Francie

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO PŮVODNÍHO STANDARDU: 25.11.1999

POUŽITÍ: Společenský pes.

KLASIFIKACE FCI: Skupina 9 - společenští psi a psi pro doprovod, Sekce 1.2 – Coton de Tuléar, bez zkoušek z výkonu.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Psi plemene Coton de Tuléar byli importováni do Francie již dlouho před oficiálním uznáním tohoto plemene v roce 1970; tam si tento nově příchozí pes z Madagaskaru rychle získal místo na vrcholu mezi společenskými psy. Dnes je rozšířen po celém světě.

CELKOVÝ VZHLED: Malý společenský pes s dlouhou bílou srstí vatové struktury srsti, kulatých tmavých očí a inteligentního výrazu.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:

  - poměr kohoutkové výšky k celkové délce těla činí 2 : 3
  - poměr délky hlavy k délce těla činí 2 : 5
  - poměr délky lebky k délce tlamy činí 9 : 5

CHOVÁNÍ / POVAHA: Psi tohoto plemene jsou veselé povahy, vyrovnaní a velmi přívětiví k ostatním psům i lidem; jsou schopni dokonale se přizpůsobit každému životnímu stylu. Povaha psů plemene Coton de Tuléar je jedním z nejdůležitějších charakteristických znaků plemene.

HLAVA:Krátká, při pohledu shora trojúhelníková.

MOZKOVNA:

  Lebka: Při pohledu zepředu lehce klenutá; v poměru k délce velmi široká; nadočnicové oblouky málo vyvinuté; lehce naznačená čelní rýha; týlní hrbol a hřeben týlní kosti málo vyjádřen; jařmové oblouky dobře vyvinuté.
  Stop: Málo zdůrazněný.

OBLIČEJOVÁ ČÁST HLAVY:

  Nosní houba: Nasazena v prodloužení hřbetu nosu; černá; hnědá barva se toleruje. Dobře otevřené nosní otvory.
  Hřbet nosu: Rovný.
  Pysky: Tenké, pevně přilehlé; pigmentované v barvě nosní houby.
  Čelisti / zuby: Dobře vyrovnané zuby; nůžkový skus, klešťový skus, nebo obrácený nůžkový skus (těsně přiléhající předkus), zuby musejí být v kontaktu; chybění PM 1 (první premolár) se nepenalizuje; na M3 se nebere zřetel.
  Líce: Suché.
  Oči: Spíše kulaté, tmavé, živé, široko od sebe posazené; okraj víček je dobře pigmentovaný, podle barvy nosní houby černý nebo hnědý.
  Uši: Visící, trojúhelníkové, nasazené vysoko na lebce, na konci tenké; jsou neseny přilehlé k líci a dosahují až ke koutku tlamy; jsou pokryty bílou srstí, nebo srstí se stopami světle šedé (směs bílých a černých chlupů budí dojem světle šedé), nebo se žlutavým nádechem (směs bílých a plavých chlupů budí dojem světle plavého nádechu).

KRK: Dobře osvalený, lehce klenutý; dobře nasazený; poměr šíje k tělu činí 1 : 5; těsně napjatá kůže bez náznaku laloku.

TRUP:

  Celkově: Horní linie velmi lehce konvexní; délka psa přesahuje jeho výšku.
  Kohoutek: Málo vyjádřený.
  Hřbet a bedra: Pevný hřbet; horní linie lehce klenutá; bedra dobře osvalená.
  Záď: Šikmá, krátká a svalnatá.
  Hrudník: Dobře vyvinutý, dosahující až k loktům, dlouhý; žebra dobře klenutá.
  Dolní linie a břicho: Vtažené, ale nepůsobí jako chrtí.

OCAS: Nízko nasazen v prodloužení páteře.

  - V klidu dosahuje až k hleznům; špička lehce zvednutá.
  - V pohybu nesen „vesele“ (zahnutý nad hřbet, špička ukazuje směrem k týlu, kohoutku, hřbetu, bedrům). U psů s bohatým osrstěním může špička ocasu ležet na hřbetě nebo bedrech.

KONČETINY
HRUDNÍ KONČETINY:

  Celkový vzhled: Hrudní končetiny stojí svisle.
  Plece a nadloktí: Šikmo uložené lopatky, plece svalnaté; úhel mezi lopatkou a pažní kostí činí zhruba 120°; délka pažní kosti odpovídá délce lopatky.
  Předloktí: Úhel mezi pažní a vřetenní kostí činí zhruba 120°; předloktí jsou postavena svisle a vzájemně rovnoběžná; jsou dobře osvalená a dobré síly kostry; délka předloktí odpovídá délce pažní kosti.
  Zápěstní kloub: Je prodloužením předloktí.
  Přední nadprstí: Silné; při pohledu ze strany velmi lehce skloněné.
  Tlapky hrudních končetin: Malé, kulaté. Prsty těsně přiléhající a klenuté; polštářky tlap pigmentované.
PÁNEVNÍ KONČETINY:
  Celkově: Pánevní končetiny jsou postaveny kolmo k zemi; paspárky nejsou žádoucí, ale jejich výskyt se nepenalizuje.
  Stehno: Silně osvalené; úhel pánve ke stehenní kosti činí zhruba 80°.
  Lýtko: Šikmo postavené; se stehenní kostí svírá úhel zhruba 120°.
  Hlezno: Suché, dobře vyjádřené; úhel hlezna zhruba 160°.
  Nárt: Svisle postavený.
  Tlapky pánevních končetin: Jako u hrudních končetin.

POHYB: Lehký a volný, nepříliš prostorný; v pohybu zůstává horní linie rovná, nepruží.

KŮŽE: Jemná, dobře napjatá na celém těle; je růžová a může být pigmentovaná.

OSRSTĚNÍ

  Srst: Jak sám název plemene napovídá, jedním z důležitých znaků plemene je jeho srst: je velmi jemná a hebká, podobná chmýří bavlny, nikdy není tvrdá ani drsná. Srst je hustá, bohatá a smí být lehce zvlněná.
  Barva: Základní barva bílá. Stopy světle šedé (směs z bílých a černých chlupů) nebo nádech plavé (směs z bílých a plavých chlupů) jsou povoleny na uších. Na ostatních částech těla se takové stopy tolerují, pokud neruší celkový bílý dojem srsti. Nevyhledávají se však.

VELIKOST A HMOTNOST
Kohoutková výška:

  Pes: 26 až 28 cm, s tolerancí 2 cm nad a 1 cm pod tuto míru
  Fena: 23 až 25 cm, s tolerancí 2 cm nad a 1 cm pod tuto míru
Hmotnost:
  Pes: 4 až maximálně 6 kg
  Fena: 3,5 až maximálně 5 kg

VADY: Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru ke stupni odchylky.

VÁŽNÉ VADY:

  - Mozkovna: Plochá, nebo příliš klenutá; štíhlá lebka.
  - Tlama: Disproporce v poměru mozkovny a tlamy.
  - Oči: Světlé, příliš mandlového tvaru; entropium, ektropium, vypouklé oči.
  - Uši: Příliš krátké, nedostatečně dlouhé osrstění; uši složené dozadu (růžičkové uši).
  - Krk: Příliš krátký, neodsazený od plecí; hubený.
  - Horní linie: Příliš klenutá nebo sedlovitě prohnutá.
  - Záď: Vodorovná, úzká.
  - Plece: Strmé.
  - Končetiny: Vytočené nebo vbočené lokty; sudovitý nebo kravský postoj; strmé úhlení.
  - Srst: Příliš krátká, příliš zvlněná, kadeřavá.
  - Pigmentace: Oční víčka nebo pysky pigmentované jen zčásti, nebo jen světle pigmentované, depigmentovaná nosní houba; příznaky depigmentace ve skvrnách.

VYLUČUJÍCÍ VADY
Celkové nedostatky v typu:

  - Nedostatky v typu (nedostatečně vyjádřené typické plemenné znaky, takže zvíře se svým celkovým vzhledem ostatním psům svého plemene již příliš nepodobá).
  - Velikost a hmotnost mimo standardem předepsané meze a tolerance.
Zvláštní vady:
  - Hřbet nosu: Klenutý.
  - Oči: Silně vystupující s příznaky nanismu; příliš světlé oči, oči nestejných barev.
  - Uši: Zpola nebo zcela vztyčené.
  - Ocas: Nedosahující k hleznu; vysoko nasazený; zcela stočený (tvořící uzavřený kroužek); položený na hřbetě nebo na stehně; ocas rovně vztyčený; ztráta ocasu.
  - Srst: Atypická; kadeřavá, vlněná, hedvábná.
  - Barva: Silně skvrnitá; jakýkoliv náznak černé skvrny.
  - Pigmentace: Naprostá depigmentace očních víček, nosní houby nebo pysků.
Anomálie:
  - Předkus nebo podkus se ztrátou kontaktu zubů; svisle rozházené řezáky.
  - Chybění jiných zubů než PM1; na M3 se nebere zřetel.
  - Agresivní nebo extrémně bojácní psi.

POZNÁMKA: Psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

© Cotonland | 10.07.2008 | Převzato z oficiálních stránek ČMKU

© 2008 - 2019 Cotonland | info@cotonland.cz