COTONLAND aneb ze světa plemene Coton de Tuléar COTONLAND aneb ze světa plemene Coton de Tuléar

COTONLAND

aneb ze světa plemene Coton de Tuléar

AKCE PRO COTONKY NABÍDKA ŠTĚŇAT VÝSLEDKY VÝSTAV AGILITY & DOGDANCING & ... FOTOGALERIE KONTAKT

COTONÍ SKUPINA NA FB

SPONZOŘI COTONKŮ

NA SLOVENSKU MŮŽETE ZÍSKAT NOVOU SADU ŠAMPIONÁTŮ

Ilustrační obrázek
Nové šampionáty SKJ (Ilustrační obrázek)

Slovenská Kynologická Jednota (SKJ) na svém zasedání dne 21. 2. 2015 schválila pro vystavovatele novou sadu šampionátů - pro své miláčky tak můžete vysoutěžit hned 4 nové tituly - Slovenského Šampiona Štěňat, Slovenského Výstavního Šampiona, Slovenského Super Grand Šampiona a Šampiona SKJ. Po přiznání všech těchto titulů se akceptují ocenění získaná od 1. 1. 2014. Níže uvádíme pravidla pro jejich zisk.

Pravidla pro udělení titulu Slovenský Šampion Štěňat

Pejsek/fenečka musí získat 3 x titul Velmi nadějný 1 (VN1) ve třídě dorostu od dvou různých rozhodčí na výstavách organizovaných pod záštitou SKJ na Slovensku. Z toho alespoň 1 x musí být VN1 získáno na mezinárodní výstavě. Jedno z potřebných ocenění VN1 může být nahrazeno titulem CAJC, pokud byl získán do 12 měsíců věku psa / feny (takovýto CAJC pak nezle použít pro uznání titulu Slovenský Šampion Krásy). Titul Slovenský Šampion Štěňat neopravňuje ke vstupu do třídy šampionů a neuvádí se v průkaze původu psa.

Pravidla pro udělení titulu Slovenský Výstavní Šampion

Pejsek/fenečka musí po potvrzení zisku titulu Slovenský Grand šampion (tedy poté, co mu byl vystaven diplom za tento šampionát) získat 6 x titul CAC ve třídě šampionů / vítězů na speciální, klubové, národní, celostátní nebo mezinárodní výstavě konané pod záštitou SKJ na Slovensku. Každý z těchto CAC musí být od jiného rozhodčího. Alespoň 4 z těchto CAC musí být získány na mezinárodní výstavě.

Pravidla pro udělení titulu Slovenský Super Grand Šampion

Pejsek/fenečka musí po potvrzení zisku titulu Slovenský Výstavní šampion (tedy poté, co mu byl vystaven diplom za tento šampionát) získat 4 x titul CAC ve třídě šampionů / vítězů na speciální, klubové, národní, celostátní nebo mezinárodní výstavě konané pod záštitou SKJ na Slovensku a to minimálně od 3 různých rozhodčích. Alespoň 2 z těchto CAC musí být získány na mezinárodní výstavě.

Pravidla pro udělení titulu Šampion SKJ

Pejsek/fenečka musí po potvrzení zisku titulu C. I. B. / C. I. E (tedy poté, co mu byl vystaven diplom za tento šampionát) získat 4 x titul CAC ve třídě šampionů na mezinárodní výstavě konané pod záštitou SKJ na Slovensku a to minimálně od 3 různých rozhodčích. Akceptují se pouze ty CAC, které nebyly použity pro přiznání jiného šampionátu.


DOSAVADNÍ ŠAMPIONÁTY ZADÁVANÉ SKJ

Pro pořádek uvádíme i stávající šampionáty, které je možné na Slovensku získat a na jejichž zadávání se nic nezměnilo.

Slovenský šampion krásy mladých

Pejsek/fenečka musí minimálně od dvou různých rozhodčích získat 3 x CAJC ve třídě mladých na speciální, klubové, národní, celostátní nebo mezinárodní výstavě konané pod záštitou SKJ na Slovensku, z toho minimálně 1 x musí být CAJC získán na mezinárodní výstavě. Jeden z potřebných CAJC může být nahrazen titulem CAC získaným do věku 24 měsíců. Takovýto CAC se už nemůže uplatnit pro zisk jiného šampionátu. Tento šampionát neopravňuje ke vstupu do třídy šampionů ale uvádí se v průkaze původu.

Slovenský šampion krásy

Pejsek/fenečka musí minimálně od dvou různých rozhodčích získat 4 x CAC na speciální, klubové, národní, celostátní nebo mezinárodní výstavě konané pod záštitou SKJ na Slovensku, z toho minimálně 1 x musí být CAC získán na mezinárodní výstavě. Potřebné tituly CAC musí být získány nejméně ve dvou výstavních sezonách (v různých letech). Jeden potřebný CAC je možné nahradit třemi Res. CAC - pokud je však nahrazován povinný CAC z mezinárodní výstavy, musí být i 3 x Res. CAC získáno na mezinárodní výstavě. Tento titul opravňuje pro vstup do třídy šampionů.

Slovenský Grand Šampion

Pejsek/fenečka musí po potvrzení zisku titulu Slovenský šampion (tedy poté, co mu byl vystaven diplom za tento šampionát) minimálně od dvou různých rozhodčích získat 3 x CAC ve třídě šampionů na speciální, klubové, národní, celostátní nebo mezinárodní výstavě konané pod záštitou SKJ na Slovensku, z toho minimálně 1 x musí být CAC získán na mezinárodní výstavě.

Slovenský Veterán Šampion

Pejsek/fenečka musí minimálně od dvou různých rozhodčích získat 3 x V1 ve třídě veteránů na speciální, klubové, národní, celostátní nebo mezinárodní výstavě konané pod záštitou SKJ na Slovensku, z toho minimálně 1 x V1 musí být získán na mezinárodní výstavě.


Čerpáno z řádů a směrnic SKJ.

© Cotonland | Věděli jste, že... | 08.03.2015

© 2008 - 2018 Cotonland | info@cotonland.cz