Z důvodu předžalobní výzvy ze strany předsedkyně klubu Coton de Tuléar je fungování CotonLandu pozastaveno.

Due to the pre-litigation summon from Czech Coton de Tulear klub president is CotonLand suspended.

FAKTA A FIKCE O TOM, CO SE STALO

Jelikož se (nejen) českou cotoní komunitou začaly šířit lži a pomluvy o tom, co se stalo, a jelikož některé napadají mou osobu a jsou prakticky žalovatelné za pomluvu, zde fakta o tom, co a kdy a proč se stalo. Vše z toho mohu doložit.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Ve středu 3. 11. 2021 jsem byla paní předsedkyní poprvé kontaktována se žádostí o uvedení informace, kde jsem vzala jména štěňat z jejích posledích vrhů. S ohledem na fakt, že klub Coton de Tuléar dlouhodobě nemá na práci nic lepšího, než svou nečinnost řešit snahami o ukončení mé činnosti, jsem jí na to odmítla odpovědět. Paní předsedkyně mě požádala, abych přestala zveřejňovat informace o jejích vrzích. Toto jsem s ohledem na poslání CotonLandu a s ohledem na můj názor, že se nejedná o osobní údaj, odmítla. Žádost paní předsedkyně neobsahovala nic jiného, jediné, co jí trápilo, byly jména jejích odchovů (přičemž rodiče, datum narození a počet psů a fen sama veřejně uvádí na několika místech).

V pátek 5. 11. 2021 přišla od paní předsedkyně předžalobní výzva. S překvapením neobsahovala pouze jména odchovů, o kterých se paní předsedkyně domnívala, že se jedná o osobní údaj vyžadující souhlas s evidencí a uveřejňováním, ale i další položky:

 • Žádost o odstranění údajů o její osobě vč. mobilního tel. čísla, které měla uvedené u svého psa v seznamu chovných psů.
  FAKTA: Toto je poprvé, co mě o něco takového paní předsedkyně požádala. Její údaje byly uvedeny na základě formuláře, který ona osobně vyplnila 15. 1. 2018 s žádostí o zařazení do chovných psů a který byl provázen doplňujícím emailem z její pracovní emailové adresy. Pokud někdo tvrdí, že o odstranění žádala dlouhodobě a já to "arogantně" odmítala, tak LŽE a doporučuji si vyžádat korespondenci, ve které o to žádala. Tyto údaje jsou uváděny (a evidovány) pouze tam, kde si je sami majitelé zaregistrovali a zároveň na základě žádosti majitelů jsou aktualizovány / mazány vždy na jednoduchou žádost a bez zbytečného prodlení.

 • Žádost o informaci, kdo mi poskytuje její důvěrné údaje, míněno jména jejích odchovů.
  FAKTA: Ještě v pátek 5. 11. jsem vznesla dotaz na UOOU, zda je jméno psa, jeho rodičů a datum narození osobní (či dokonce důvěrý či citlivý) údaj, a tudíž potřebuji k jeho zveřejnění souhlas majitele či chovatele. ÚOOÚ potvrdil mojí doměnku, že nikoli, a to i na základě konkrétního příkladu toho, co je na CotonLandu uveřejněno. Tj. nejedná se o důvěrné údaje, nemám povinnost žádat souhlas se spracováním a zveřejněním a už vůbec nemám povinnost odpovídat na to, kde tyto údaje beru. Pokud někdo tvrdí něco jiného, tak LŽE.
  V souvislosti s tím se ke mně dostaly informace, že jednotliví majitelé a chovatelé cotonků jsou (nejen) paní předsedkyní kontaktováni s informací, že NELEGÁLNĚ získávám data o odchovech Coton de Tuléar. Toto je LEŽ, která je kvalifikovatelná jako trestný čin pomluvy dle ust. § 184 trestního zákoníku. Domnívám se, že konkrétně klub či jeho představitelé či někteří chovatelé by se měli věnovat jiným činnostem, než je šíření takovýchto pomluv. Opakuji - jména psů NEJSOU osobní údaj a k jejich uveřejnění NENÍ třeba souhlas majitele či chovatele.
  K tomuto mohu konstatovat pouze jediné - na rozdíl od lidí, kteří tyto pomluvy roznášejí, se nedopouštím ničeho nelegálního.

 • Žádost o odstranění fotografií její dcery a jí samotné - zde opět ÚOOÚ má jasné stanovisko, které navíc paní předsedkyně v předžalobní výzvě vykopírovala. Pokud se člověk (není určen věk) zúčastní veřejné akce, na kterých jsou přítomni fotografové, musí počítat s tím, že může být fotografie daného jedince někde uveřejněna. Bránit se může přímo na místě - oznámit fotografovi, že si nepřeje, aby jeho osoba, či osoba jímž je zákonným zástupcem, byla někde uveřejněna. Nebo poté informovat autora a ukázat na konkrétní fotografie, které si přeje stáhnout.
  FAKTA: Ještě před měsícem paní předsedkyně s tímto problém neměla a dokonce v minulosti přímo nechávala svou dceru vyfotografovat a dané fotografie pak sama sdílela a má je uvedeny na svých www. Její žádosti jsem samozřejmě ještě týž den vyhověla, ač nebyla podána "adresně", tj. nebyly určeny konkrétní fotografie, které jí vadí. Nikdy nebyl problém v tom, když někdo řekl "moje dítě, vnouče, mě" neuveřejňuj. Dokonce bylo vždy na žádost vyhovněno i "nezveřejňování fotografie psa", ač na psa se tento zákon nevztahuje a může tak být jeho fotografie uveřejněna bez souhlasu. Pokud někdo tvrdí něco jiného, tak LŽE a jistě zvládne prokázat, že v mě v minulosti o něco podobného žádal a nebylo mu vyhověno.
  S ohledem na fotografie bych ještě ráda vyvrátila jednu fámu, a to tu, že kradu fotografie pořizované profesionálními fotografy. Konkrétně od profi fotografů mám vždy schválení - např. panem Bilekem počínaje, panem Iuzou Beradze pokračuje a Dianou Harsányiovou konče. Některé fotografie ze závěrečných soutěží jsem dokonce zakoupila tak, aby byly k dispozici pro další generace.
  Je o to trapnější, když si stěžují lidé, kteří ve velkém využívají fotografie, které jsem pořídila já, ale to už je věc nastavení každého soudruha.

 • Žádost o odstranění její adresy z mapy cotonků
  FAKTA: CotonLand není správce mapy cotonků a nikdy ani neposkytl informace o psech a jejich bydlišti (tyto informace ani nikde neevidujeme). Pokud se tam tak její pes nachází, je to proto, že sama uvedla jméno psa a polohu osobě, která tuto mapu spravuje. Na stejnou osobu je se třeba obrátit s žádostí o vymazání.

Zároveň jsem byla paní předsedkyní - dá se říci že dětinsky - "zablokována" na FaceBooku, což je ale pochopitelně její právo. Pokud však někdo tvrdí, že to bylo opačně, mohu nasdílet svůj fb účet vč. blokovaných osob.

Omlouvám se všem za kydání českého cotoního "hnoje" na těchto stránkách. V minulosti jsem si dala předsevzetí, že toto nikdy neučiním, ač zejména posledních 7 let to nebylo jednoduché - nechat si kálet na hlavu a "neřešit" to. Bohužel je to však jediný způsob, jak se mohu bránit, protože některé z pomluv už jsou skutečně za hranou zákona. Prosím všechny, aby nejdříve dvakrát měřili a pak až jednou věřili, a to bez ohledu na to, jestli jim to říká chovatelka jejich štěňátka, kamarádka nebo třeba paní v salonku, kde svého cotonka upravují. Já jsem ochotna vše výše uvedené prokázat, klidně i zveřejněním celé komunikace s paní předsedkyní - jak mailové, tak messengerové.

Pro mě je to studená sprcha ne proto, že něco takového přišlo - to už očekávám dlouho - ale proto, od koho to přišlo. Ale to je můj osobní problém, se kterým se musím poprat. To, zda CotonLand někdy ještě veřejně rozeběhnu je teď ve hvězdách. Aktuálně poptávku po něm nevnímám.